"БУЛЛИБРА" ООД

Консултантска фирма, специализирана в областта на устойчиво развитие в развиващите се страни, с фокус върху енергетиката. Експертите в "Буллибра" ще допринесат за развитие на дейността на клъстъра на Балканите и бившите съветски републики, и най-вече в оценки на програми и политики на Европейската Комисия и международни организации, свързани с икономиката и енергетиката.

 

Ролята на "Буллибра" в общите клъстерни дейности ще е свързана с извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в страните членки на Европейския Съюз.

"Витоша Рисърч" ЕООД

Водеща компания специализирана в провеждането на маркетингови и социални проучвания, една от най-популярните и уважавани агенции в България. Близо десетилетия тя работи с водещи международни компании (Gallup, BBC) и институции (Eurobarometer, Световната банка, UNDP, USAID) при провеждането на такива проучвания. Компанията е специализирана в извършването на маркетингови, социални, политически, рекламни и медийни изследвания.

 

След провеждането на първите независими предизборни и следизборни изследвания през 1990 г., "Витоша Рисърч" се утвърждава като една от водещите изследователски агенции в България, осъществяваща своята дейност в съответствие с най-високите световни стандарти. Основните методи за провеждане на изследванията са: персонални интервюта, дискусии във фокус групи, дълбочинни интервюта, телефонни интервюта, продуктови тестове, контент-анализ, кабинетни проучвания и др.

 

Тъй като социалните проучвания са често важен компонент при оценките на политики, „Витоша Рисърч” ЕООД ще допринесе към способността на клъстъра да предлага пълен пакет услуги.

"ДжемСийк Кънсълтинг" ООД

Фирмата е специализирана в проучване на пазари и изследване на общественото мнение, консултации по управление и стопанска дейност, външна и вътрешна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми в страната и чужбина, рекламна дейност. "ДжемСийк" предоставя пазарни и икономически анализи на международни корпорации в Европа, Азия и Латинска Америка, в областта на фармарцевтиката, медицинско оборудване и телекомуникациите.

 

"ДжемСийк" ще допринесе както икономико-статистическа експертиза, така и секторна експертиза при оценка на политики в здравеопазването. По отношение на общите Клъстерни дейности, компанията ще участва активно в създаването на маркетингова и инвестиционна стратегия на Клъстера.

"Мартилен" ООД

Компанията развива своята дейност в сферата на подготовка и компютърна обработка на научни трудове, статии, дипломни работи, брошури, рекламни материали, формуляри и книги за печат, услуги за пласмент на всички видове книжарски стоки, книги и грамофонни плочи. проучване и разработка на концепции за научни трудове и книги, услуги. "Мартилен" ООД е водещ издател на обучителни материали и учебници за висшите учебни заведения. Тя ще подпомогне развитието на Клъстъра в издаването и разпространението на интелектуалните продукти, свързани с осъществяване целите на Клъстера.

"Нормакс Инженеринг" ЕАД

Компания се специализира в проектиране, строителство, комплексен инженеринг и инвеститорска дейност; в електронни съобщителни мрежи и съоръжения, тяхното проектиране, изграждане и реконструкция, градски комуникации и инфраструктури. "Нормакс Инженеринг" предоставя консултантски услуги в областта на телекомуникационните и информационни технологии и политики.

 

Нормакс ще подпомогне дейността на клъстъра в предоставяне на оценки на политики в областта на информационното общество и телекомуникациите.

"Проект 1" ЕООД

Консултантска компания в сферата на управленското и бизнес консултиране, която от 2008 г. е провела редица изследвания и оценки на политики свързани с вътрешен ред и правосъдие за Европейската комисия.

 

Проект 1 ЕООД осъществява своята дейност в тясно сътрудничество със сродни изследователски центрове и консултантски компании като RAND Europe, Matrix (Обединено кралство), PricewaterhouseCoopers, Applica (Белгия), ISMERI Europa (Италия), Regioplan (Холандия) и USAID.

 

Опитът на „Проект 1” ЕООД в управлението на международни проекти с партньори и експерти от всички страни-членки на ЕС ще повиши конкурентoспособността на Kлъстъра на европейско ниво. Компанията има богат опит и в организирането на конференции и тематични семинари с участие на международни експерти по оценка на политиките.

"ТехноЛогика" ЕАД

Компанията е специализирана в разработка на софтуер, създаване, развитие, продажба и внедряване на програмни продукти, консултантска дейност, обучение и трансфер на ноу-хау в областта на информационните технологии. "ТехноЛогика" е водеща българска софтуерна фирма, която от 1990 г. развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии: внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и специализирано обучение. Компанията има офиси в София, Пловдив, Варна, Република Македония и Босна и Херцеговина, а екипът й наброява повече от 170 специалисти в различни области, в т.ч. експерти с най-високи степени на сертификация – PMI Project Management Professional, Oracle Master и др. Дейността на фирмата е сертифицирана според стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и съюзната публикация на НАТО AQAP 160. "ТехноЛогика" развива целенасочена иновативна дейност – усвоява, адаптира, доразвива нови информационни технологии и създава технологични средства.

 

"ТехноЛогика" е "Златен партньор" на Oracle и "Златен партньор" на Microsoft, работи като оторизиран учебен център на Oracle, International Institute of Business Analysis (IIBA®) и Project Management Institute (PMI®), а също така е сертифициран тестов център на Prometric, Pearson VUE, Kryterion и IIBA.

 

Клиенти на "ТехноЛогика" са уважавани компании и организации, много от които лидери в своята сфера на дейност - финансови институции, телеком оператори, производствени предприятия, държавна администрация, ютилити компании, търговски фирми и др. Всяка година специалистите на фирмата приключват средно осем информационни системи от корпоративен, национален и международен мащаб и значение, като някои от проектите са свързани с изисквания на НАТО или ЕС.

 

Стремежът на "ТехноЛогика" е не само да бъде просперираща иновативна фирма, но и да налага ценности, да утвърждава българско самосъзнание и изгражда модел за обществено отговорен бизнес. Компанията спонсорира множество проекти в подкрепа на: деца в неравностойно положение, образование и наука, култура и развитие на различни обществени организации.

 

Компанията ще даде възможност на клъстъра да предоставя цялостни решения при възлагане на оценки на политики, като се предлагат и решения за идентифицираните по време на анализа проблеми. "ТехноЛогика" ще добави експертиза и при оценка на по-сложни оценки, в които има и оценки на ефективността на технологически и информационни системи, както и ще предоставя своите тестови центрове и лаборатории за целите на Клъстера.