УНИТЕХ

УНИТЕХ е техническо сдружение в областта на автоматизацията и комуникациите, регистрирано като кооперация през 1992 г. Екипът е съставен от високо-квалифицирани специалисти с висше образование от различни инженерни области. УНИТЕХ участва активно във формирането и осъществяването на иновационни полиитики в областта на високит технологии, комуникациите и автоматизацията. През 1995 г. на база на формираните екипи са регистрирани като кооперативни предприятия УНИТЕХ – КОНТРОЛ, УНИТЕХ – ТЕЛЕКОМ, УНИТЕХ – КЛИМА, УНИТЕХ – СЕРВИЗ и УНИТЕХ – ИНЖЕНЕРИНГ. През 2000 г., в следствие на законови промени, кооперативните предприятия са преобразувани и пререгистрирани като ЕООД.

"Арт Диалог" ЕООД

Арт Диалог ЕООД е създадено през 2005 г. Дружеството е специализирано в осъществяване на консултантска дейност, свързана политиките в областта на културата и изкуствата, както и социологически изследвания и преводачески услуги. Сред по значимите проекти на Арт Диалог са социологическо изследване във връзка с кандидатурата на Варна за европейска столица на културата, подготовка на радиопредавания и бюлетин на тема "Европейски столици на културата", проект с община Шумен за създаване и промотиране на иновативни културни събития (с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие), проект "Създаване на система за наблюдение и оценка на фестивалите във Варна", съвместен проект с фондация "Русе – град на свободния дух" по апликацията на Русе за Европейска столица на културата.

"Иконометрика" ЕООД

Фирмата е специализирана в извършването на следните услуги: разработване и усъвършенстване на методологии и цялостни статистически проучвания, обработка на данни, проектиране и внедряване на статистически информационни системи, статистически, макроикономически и иконометричен анализ, обучения по статистика и работа със специализиран статистически софтуер и др.

 

Мисията на "Иконометрика" е чрез прецизен и научно-базиран статистически и иконометричен анализ, разработване на точни прогнози и осигуряване на навременна и надеждна информация да подпомага своите клиенти при взимането на адекватни управленски решения.

"Некстдор" ЕООД

Некстдор е компания за иновации и инвестиции, създадена през 2009 г. Основната й дейност е трансфер на иновативни решения от света към България и от България към света.

 

Некстдор има клиенти от разнообразни сфери и индустрии: образованието, енергетиката, автомобилостроенето, строителството, железопътната инфраструктура, производството на храни и биопродукти, добива на полезни изкопаеми, продажбата на булчински и официални рокли, търсенето на работа онлайн, животозастраховането, медицинската техника, чуждите инвестиции в България.

 

Некстдор разполага с мрежа от контакти в над 50 държави - хора и организации, които прилагат новаторски решения в широк спектър социални области.