За нас

Клъстерът Българска асоциация за оценка на политиките (БАОП) е създаден през 2012, като обединява широк спектър от фирми, притежаващи опит и експерти в областта на изследванията и оценката на политиките.

Оценката на публичните политики на местно, национално и европейско ниво става все по-важен елемент на съвременното управление. Редица международни институции като Европейската комисия, Световната банка, Програмата за развитие на ООН, УНИЦЕФ и национални правителства използват все по-активно практиките на мониторинг и оценяване на публични политики и програми с различен характер и обхват.

БАОП предлага комплексни продукти в сферата на изследванията и оценките на политики, използвайки специфичната експертиза на всеки един член на Клъстера. Обединението на академични експерти и специалисти от различни индустрии дава възможност да се предостави единна комплексна услуга за множество институционални клиенти на европейско и национално ниво.


В своята дейност БАОП се ръководи от следните цели: 

  • Утвърждаване на оценката на публични политики като инструмент на доброто управление в България;
  • Развитие на капацитет за оценка на политиките;
  • Промотиране на практиките на мониторинг и обществено-частно партньорство спрямо публичните политики на местно, регионално и национално равнище.