Социални области и политики

Социални области и политики, за които Клъстерът предлага оценки и други услуги: 

  • Публична администрация;
  • Енергетика и транспорт;
  • Комуникации;
  • Иновационни политики и конкурентноспособност;
  • Национална сигурност и борба с организираната престъпност;
  • Правна система;
  • Социална политика, заетост и миграция;
  • Местно и регионално развитие;
  • Опазване на околната среда;
  • Политики в областта на културата.