Българска асоциация за оценка на политиките

ул. "Александър Жендов" 5, София 1113

Тел. 02 971 3000

Факс: 02 971 2233

Имейл: baop@online.bg

Уеб сайт: bape.online.bg