Общи условия

I. Общи разпоредби и авторски права

BAPEBG.ORG е информационен интернет ресурс, създаден за Българска асоциация за оценка на политиките. Всички материали обработени и генерирани на страницата от екипа на асоциацията, са защитени от закона и не могат да се възпроизвеждат без изричното съгласие на дружеството. Позоваването на материали от сайта става с изричното писмено съгласие на управителя на асоциацията.

II. Ограничаване на отговорността

Информацията, публикувана в рамките на сайта е с информативен характер. БАОП не поема отговорност при допуснати технически грешки при въвеждането на информация в рамките на проекта и не носи отговорност за последици, възникнали в следствие на използването на представената информация, в т.ч. евентуални вреди или изгубени ползи. БАОП не носи отговорност за законността, целостта и смисъла на съдържанието на текстове, изображения, документи или друга информация, публикувани от регистрирани потребители в публичната част. Дружеството си запазва правото във всеки един момент да премахва информация публикувана от потребители, когато тя не отговаря на моралните и етичните норми или когато това бъде изискано от компетентните държавни органи. 

III. Промени

Всяка промяна по настоящите общи условия ще бъде своевременно отразена и публикувана на настоящата интернет страница и се считат за приети от всички посетители на уеб сайта. Настоящите общи условия влизат в сила в деня на тяхното публикуване.

08 декември 2014