Българска асоциация за оценка на политиките

ул. "Александър Жендов" 5

София 1113

Тел. 02 971 3000

Факс: 02 971 2233

Web: www.bapebg.org

E-mail: info@bapebg.org

 

Анализ, дизайн и разработка

Балкан дивелъпмънтс ЕООД

ул. "Вишнева" 11

1164 Sofia, Bulgaria

Телефон: 0878 528 144

Web: www.bds.bg

E-mail: office@bds.bg