Дейности

Българската асоциация за оценка на политиките осъществява своите цели чрез публични събития като семинари и конференции, публикации по проблеми на оценката на политиките, както и чрез осъществяване на конкретни оценки на публични политики и програми. Непосредствените планове на БАОП включват следните дейности: 

  • Консултации за определяне на приоритети и развитие на институционален капацитет;
  • Проучване на българския пазар за оценка на политиките;
  • Проучване на европейските практики на оценка на политиките;
  • Консултации за управленски методи;
  • Моделиране и мониторинг за оценяване;
  • Обучения на целеви групи и социални сегменти;
  • Анализ на вторични данни – мета оценки и синтез на данни.