Събития

Дейности

  • Консултации за определяне на приоритети и развитие на институционален капацитет;
  • Проучване на българския пазар за оценка на политиките;
  • Проучване на европейските практики на оценка на политиките;
  • Консултации за управленски методи;
  • Моделиране и мониторинг за оценяване;
  • Обучения на целеви групи и социални сегменти;
  • Анализ на вторични данни – мета оценки и синтез на данни.

Анкета

Какво според вас трябва да се промени в Избирателния кодекс:

гласове: 11

1. Да се премахне преференцията: 18.2 %, 2 гласове

2. Да се избират поне половината депутати на мажоритарен принцип: 9.1 %,  1 глас

3. Да се премине към електронно гласуване: 27.3 %, 3 гласове

4. Гласуването да стане задължително: 9.1 %,  1 глас

5. Нищо да не се променя в Избирателния кодекс, не е там проблемът на България: 36.4 %, 4 гласове