Събития

Дейности

  • Консултации за определяне на приоритети и развитие на институционален капацитет;
  • Проучване на българския пазар за оценка на политиките;
  • Проучване на европейските практики на оценка на политиките;
  • Консултации за управленски методи;
  • Моделиране и мониторинг за оценяване;
  • Обучения на целеви групи и социални сегменти;
  • Анализ на вторични данни – мета оценки и синтез на данни.

Анкета

Какво според вас трябва да се промени в Избирателния кодекс: